ifjusagigarancia ifjusagigaranciaifjusagigaranciaifjusagigaranciaifjusagigaranciaifjusagigarancia

EU-s támogatások

NYOMTATÁS
BETŰMÉRET

Az Ifjúsági Garancia Európai Uniós forrásból megvalósuló programjai Magyarországon

Az Ifjúsági Garancia portál Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat, valamint a fiatalok munkavállalása, foglalkoztatása szempontjából releváns további intézkedéseket mutat be. Ezen az oldalon részletes információt lehet szerezni a programok céljáról, eredményeiről és forrásairól.   

Mi az Ifjúsági Garancia?

Az Ifjúsági Garancia egy átfogó, oktatási és foglalkoztatási intézkedések kombinációjával az ifjúsági munkanélküliség csökkentését, a fiatalok élethelyzetének javítását célzó rendszer, aminek létrehozására egy 2013. áprilisi, megerősítésére pedig egy 2020. októberi tanácsi ajánlás szólította fel a tagállamokat.

Lényege, hogy azon 15-29 év közötti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak (ők a NEET fiatalok), a foglalkoztatási szolgálatnak 4 hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.

Hol lehet belépni?

A programban való részvételhez a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál (járási hivatalok foglalkoztatási osztályai) kell regisztrálniuk a fiataloknak.

Milyen segítséget nyújt?

Az Ifjúsági Garancia megvalósításához a foglalkoztatási eszköztár mellett az oktatás, a szakképzés, a szociális terület eszközrendszerére is építeni kell.

A cél az, hogy a NEET fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

Ismerd meg a jelenleg elérhető programot!

Tisztelt Érdeklődők!

Az Ifjúsági Garancia Plusz program -  amelynek főbb keretei  itt olvashatóak - az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg, s belépési  pontjaként  az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak a fiatalok számára, 2024.04.15. naptól.

A program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását segíti, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes (az illetékesség kapcsán segítséget ide kattintva talál)  járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán. 
A programba belépő fiatalok személyre szabott segítséget kapnak a munkaerőpiaci helyzetük javításához. A segítségnyújtás első szakaszában foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, egyéni/csoportos tanácsadások formájában történik a fiatalok segítése, amelyek során ifjúsági tanácsadó munkatársak segítenek a fiataloknak saját, egyéni tervet kialakítani a továbblépésük irányára.
A fiatalok egyéni tervének megvalósítását segítő, 2024. április 23. napjától megnyílóan kérelmezhető támogatásokról (bértámogatás, lakhatási támogatás álláskeresőnek, utazási támogatás álláskeresőnek) a lenti, kapcsolódó tartalmak alatt érhetők el a Hirdetmények, továbbá a támogatások kérelmezését segítő minták és egyéb dokumentumok. 

2024 májusától képzési támogatás igénybevételére is lesz lehetőség, melynek keretében a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (legfeljebb a minimálbér 150%-a) havi támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.

Hamarosan további információkkal jelentkezünk, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel jelen oldali híradásainkat. A programba való bevonás, valamint a programban kérelmezhető támogatások kapcsán kérjük forduljanak a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályainak munkatársaihoz.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a fiatalok elérését, megszólítását további oldalak is segítik: facebook és a munka.hu.

Ismerd meg korábbi programjainkat! 

A program neve

Ifjúsági Garancia aktív munkaerőpiaci program (GINOP-5.2.1-15, VEKOP-8.2.1-15)

A program felépítése

Ez tulajdonképpen egy ?keretprogram?, ami jelenleg az alábbi támogatásokat nyújtja a fiataloknak:

  • Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása
  • Vállalkozások munkaerő támogatása
  • Vállalkozások regionális munkaerő támogatása
  • Munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás

A program forrása

Az aktív munkaerőpiaci programban a kevésbé fejlett régiókban legalább 157 ezer fiatal részvételével 172,27 Mrd forintot használunk fel aktív munkaerőpiaci eszközöket (képzés, bértámogatás és munkaerőpiaci szolgáltatások) komplex csomagba rendező program keretében (GINOP 5.2.1) 2015. január 1. és 2022. december 31. között, míg a Közép-magyarországi régióban (KMR) 8,03 Mrd forintot 7,6 ezer fiatal részvételével (VEKOP 8.2.1) 2015. szeptember 1. és 2022. december 31. között.

Hol lehet igénybe venni?

A programban való részvételhez a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál (járási hivatalok foglalkoztatási osztályai) kell regisztrálniuk a fiataloknak.

A programban való részvétel lépésről lépésre

1. Felmérés és fejlesztési terv
Első lépésként egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki a fiatal számára, felmérve, hogy az adott fiatal munkaerőpiaci esélyeit milyen támogatással lehet leginkább hosszú távon javítani.

2. Elhelyezkedési lehetőség felkínálása
A munkaügyi központ - tanácsadás és mentorálás mellett - jelenleg azonnali támogatott vagy támogatás nélküli elhelyezkedést kínál a fiataloknak különféle, az aktív munkaerőpiaci program keretében megvalósuló konstrukciókban. Ezek a programok az alábbiak:

  1. Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása > Részletek
  2. Vállalkozások munkaerő támogatása> Részletek
  3. Munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás> Részletek

A hátrányos helyzetű fiatalok továbbá hozzáférhetnek a Hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása program keretében elérhető lehetőségekhez is.

Az Ifjúsági Garancia keretében megvalósuló egyes programok egy része már lezárult. Ezek az alábbiak:

  1. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP-5.2.2-15, GINOP-5.2.3-16 és VEKOP-8.3.1-16, valamint GINOP-5.1.9-17 és GINOP-5.2.7-18)
  2. Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16, GINOP 5.2.4-19) és Gyakornoki program - támogató szolgáltatások (GINOP- 5.2.5-16)

1. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP-5.2.2-15, GINOP-5.2.3-16 és VEKOP-8.3.1-16, valamint GINOP-5.1.9-17 és GINOP-5.2.7-18) (lezárult)

Az Ifjúsági Garancia csomag második elemeként valósult meg a vállalkozni vágyó fiatalokat támogató program. A programot megvalósító szervezetek 2015 év végétől várták azon vállalkozó kedvű, vállalkozói szemlélettel rendelkező 25 év alatti, nem tanuló és nem dolgozó fiatalokat, illetve felsőfokú végzettségűek esetén 25 és 30 év közötti álláskereső fiatalok jelentkezését, akik egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervezték. A programba az érdeklődők online felületeken, az országszerte lebonyolításra kerülő toborzó rendezvényeken, vagy a kormányhivatalokon (korábbi munkaügyi központokon) keresztül jelentkezhettek.

A programok első körét a GINOP 5.2.2-15 és GINOP-5.2.3-16, valamint a Közép-magyarországi régióban megvalósuló VEKOP-8.3.1-16 programok jelentették. 2014 októberében pályáztatással került kiválasztásra régiónként 1-1, azaz a kevésbé fejlett régiókban összesen 6 szolgáltató, képző, mentoráló konzorcium, amelyek megfelelő tapasztalattal és referenciákkal rendelkeznek vállalkozásfejlesztésben, üzleti készségfejlesztésben. Az érdeklődő fiatalok e szervezeteken keresztül nyújtott, a vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő, illetve a vállalkozás működésével kapcsolatos képzéseken kaphatták meg a szükséges kompetenciákat és ismereteket, segítséget kaphattak üzleti tervük összeállításához, illetve tanácsadásban és mentorálásban is részesülhettek. Ezt követően, elfogadott üzleti terv birtokában a vállalkozásukat megalapított fiatalok a második komponens (GINOP 5.2.3 és VEKOP 8.3.1) keretében egyszerűsített pályázat formájában igényelhettek a támogatást, legfeljebb 3 millió forint erejéig, vissza nem térítendő támogatás formájában, a vállalkozás elindításához, és a működés megkezdéséhez kapcsolódó költségeik kiegészítése céljából, 10% önrész mellett. A pályázatok keretében összesen 765 projekt részesült támogatásban 2,25 Mrd forint értékben.

A korábbi, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között az elmúlt években lebonyolított hasonló célú programhoz képest nem csak az volt a változás, hogy kifejezetten és célzottan az álláskereső, illetve a sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok felé nyitottunk, hanem az is, hogy a programba épített kiválasztási mechanizmussal el tudtuk érni, hogy valóban azok a fiatalok kerüljenek kiválasztásra, akik komolyan gondolják vállalkozás indítási szándékukat, és szándékaik mellett ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek, és nem utolsó sorban eredményesen elvégzik a képzést és minőségi üzleti tervet készítenek.

Az első kör tapasztalatai alapján került meghirdetésre a vállalkozóvá válást támogató programok második köre (GINOP-5.1.9-17 és GINOP-5.2.7-18). Az új programok célcsoportja szélesebbé vált a korábbihoz képest, nem csak a 30 év alatti nem dolgozó és nem tanuló fiatalok, hanem a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő fiatalok is pályázhattak. Az adminisztratív terhek csökkentése és az elszámolás megkönnyítése érdekében egyszerűsítettük a költségek elszámolását, emellett az elbírálási folyamat egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében egy köztes szereplőt építettünk a folyamatba a Magyar Államkincstár, illetve a Közép-magyarországi régió esetében az OFA nKft. személyében. Az elnyerhető támogatás összegét emellett az eredeti támogatás másfélszeresére, 4,5 millió forintra emeltük. Az új konstrukciók továbbra is kétlépcsős rendszerben valósultak meg: az első lépcsőben (GINOP 5.1.9, valamint hazai forrásból a Vállalkozó Start program a Közép-magyarországi régióban) sor került a potenciális vállalkozók kompetenciáinak mérésére. Ha a teszteken a jelentkező megfelelt, képzésbe került és segítséget kapott üzleti terve összeállításához is. A felkészítő szakaszt jelentő GINOP 5.1.9 projektet 6 regionális, pályázaton kiválasztott konzorcium valósította meg a kevésbé fejlett régiókban, a Közép-magyarországi régióban pedig az OFA nKft. (hazai forrásból). Ezt követően a második szakaszban a képzést sikeresen elvégző, vállalkozásukat megalapító, elfogadott üzleti tervvel rendelkező résztvevők pályázhattak 4,5 millió forintos tőketámogatásra a Magyar Államkincstár online felületén, illetve az OFA nKft-nél. A projektek keretében 5 629 vállalkozás részesült támogatásban a kevésbé fejlett régiókban, míg 445 vállalkozás a Közép-magyarországi régióban.

2.  Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16, GINOP 5.2.4-19) és Gyakornoki program - támogató szolgáltatások (GINOP- 5.2.5-16) (lezárult)

Az Ifjúsági Garancia keretében megvalósuló harmadik típusú program célja, hogy a vállalatokat gyakornoki helyek kialakítására ösztönözzük, így a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javulhat foglalkoztathatóságuk, hosszabb távú munkaerőpiaci esélyeik. A gyakornoki program két körében azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjei voltak támogathatók, amelyek vállalják, hogy 25 év alatti, szakképzettséggel rendelkező fiatalt alkalmaznak. A program eredményeként nőtt a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, szakmai gyakorlati ismereteik és munkatapasztalatuk bővült, ezáltal munkaerőpiaci kilátásaik és foglalkoztatásuk javult. A kkv-k az elnyert támogatást a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl. gyakornokok bére, mentorok díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) finanszírozására használhatták fel.

A rendelkezésre álló keretösszeg 23,91 Mrd Ft volt, amely több mint 3300 vállalkozásnál támogatta fiatalok foglalkoztatását.

A gyakornoki program sikeres megvalósítását egy kiegészítő program segítette: Gyakornoki program ? támogató szolgáltatások elnevezéssel (GINOP 5.2.5). Ez nemcsak a gyakornoki program minél szélesebb körben történő elterjesztéséhez és a konvergencia régiókban történő országos szintű program megvalósításának a központi koordinálásához járult hozzá, hanem ehhez kapcsolódóan egy komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenységet ölelt át a különböző célcsoportok (gyakornokok, mentorok, gazdálkodó szervezetek) számára. A kísérőprogram a Szakképzési Centrumok bázisán valósult meg.

A fiatalok a programba a kormányhivatalokon (korábbi munkaügyi kirendeltségeken), vagy a Szakképzési Centrumokon keresztül tudtak belépni.

A program - az európai uniós ajánlásokkal és a hazai szakpolitikai törekvéssel összhangban - hozzájárult a fiatalok foglalkoztatásának növeléséhez, a különböző szektorok (fiatalok, Szakképzési Centrumok és gazdálkodó szervezetek) közötti kapcsolatok és együttműködések kiépítéséhez, valamint ezen keresztül a szakképzés munkaerőpiaci hasznosulásáról történő visszajelzések értékelésével egy rugalmasabb és hatékonyabb szakképzés kialakításához.

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL:

Megosztás:

Kapcsolódó tartalmak

Kapcsolat

Az Ifjúsági Garancia személyre szabott segítséget jelent.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Közösségi média

© 2023 Gazdaságfejlesztési Minisztérium